work-kitchen-snap-3

Ventilation

Hos Niels Mølgaard ApS har vi over 25 års erfaring i at dimensionere, montere, indregulere og servicere ventilationsanlæg i

  • boliger
  • institutioner
  • små og store virksomheder

samt rådgivning til både private og virksomheder.

Et ventilationsanlæg har tre væsentlige formål:

  • at sikre ren indeluft
  • at regulere fugtigheden i luften samt
  • at spare energi

Godt indeklima har stor indflydelse på menneskers trivsel velbefindende, indlæring og arbejdsevne.
Størstedelen af vort liv foregår indendørs i hjemmet, institutionen, skolen eller på arbejdspladsen.

Et godt ventilationsanlæg er med til at sikre behagelig frisk luft med den rette temperatur og fugtighed uden at skabe træk eller støj.

Ja, helst skal det ikke kun registreres på andet end den gode luftkvalitet, der bidrager til god trivsel.

Niels Mølgaard ApS leverer ventilation til bolig-, institution-, administration-, undervisning-, sygehus-, laboratorie- og industribyggeri og vi oplever stigende fokus på et godt indeklima.

Vi rådgiver gerne om det rigtige løsningsvalg og er med hele veje fra ide til det færdige anlæg.

Når anlægget er i drift klarer vi de lovpligtige eftersyn på dit ventilationsanlæg og du opnår store fordele, når du laver en servicekontrakt med Niels Mølgaard ApS.

I industrien og i laboratorieverdenen er procesventilation med til at sikre det gode arbejdsmiljø, med den rette sikkerhed.
I visse tilfælde skal afkastluften renses inden den ledes ud i naturen. Disse anlæg stiller store krav til styring og udførelse af anlægget.

KONTAKTFORMULAR