Niels Mølgaard ApS persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Niels Mølgaard ApS (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 1. Personoplysninger
  1. Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
   A Kontaktoplysninger: for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
   B Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring
  2. Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.
 1. Anvendelse af dine personoplysninger
  1. Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand (herefter ”Formålet”).
  2. Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.
 1. Opbevaring af dine personoplysninger
  1. Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed E-KOMPLET ApS, www.e-komplet.dk (herefter ”Databehandleren”)
  2. Oplysningerne lagres på servere indenfor EU og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen
  3. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren
  4. Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger
 1. Deling
  1. Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
  2. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.
 1. Sletning af dine personlige oplysninger
  1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
  2. Vi følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
 1. Dine rettigheder
  1. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
  2. Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  3. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 1. Dataansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
Niels Mølgaard ApS
CVR 76702810
8270 Højbjerg

TLF: 87448800

mail@nmvvs.dk